Bilindiği üzere 6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5.Maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasında bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak sistem aracılığıyla(www.sanayi.gov.tr) veya bağlı bulundukları ilin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan ''Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'' ve buradan işletme adına alınan şifre ile sisteme girilip arkasından '' İşletme '' menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda ''Belge No ile İşletmemi Getir'' menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden İl Müdürlüğüne Gönder sekmesinin tıklanarak on-line olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilecektir.

Yıllık İşletme Cetveli verme işlemi için son gün olan 30 Nisan 2015 günü sistemde yoğunluk olacağı veya olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak internet üzerinden girişlerin son güne kalması sıkıntı yaratabileceği düşünülmektedir. Sanayicilerimizin 835.00 TL 'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için Yıllık İşletme Cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2015 'i beklememeleri, bir an önce Yıllık İşletme Cetvellerinin girişlerini yapmaları önem arz etmektedir.

Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2015' e kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince 835.00(sekizyüzotuzbeş)TL idari para cezası uygulanacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere önemle duyurulur.

Murat OCAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü